GDPR

GDPR2019-07-24T07:15:54+03:00

Identificarea clientului/partenerului

In nume personal, in calitate de Client/Partener (cumparator, beneficiar, deponent, etc.), in relatia comerciala cu SEO Marketing Solutions SRL, in calitate de Operator, prin prezentul document, fiind informat de Operator cu privire la drepturile mele referitoare la protectia datelor (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de opozitie, dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor), declar ca sunt de acord si consimt in mod liber si expres ca SEO Marketing Solutions SRL poate prelucra datele mele personale in urmatoarele conditii:

Identificarea operatorului

SEO Marketing Solutions SRL cu sediul in Ploiesti, strada Cameliei nr 12, Judetul Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub nr. J29/2140/2016, CUI 36826012 .
Politica GDPR in cadrul SEO Marketing Solutions SRL disponibila si pe pagina https://www.seomarketingsolutions.ro

Date personale prelucrate

 • nume, prenume, e-mail, telefon reprezentant legal companie

Modalitate de prelucrare si scopul prelucrarii datelor personale

Modalitatea de prelucrare este electronica si stocarea pe suport de hartie (dupa caz).
Temeiul si Scopul procesarii:

 • incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul);
 • indeplinirea unei obligatii legale a operatorului;
 • in scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei terte parti.

Durata procesarii. Dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul de a fi uitat

Sunt de acord ca Operatorul sa colecteze si sa prelucreze datele mele personale mentionate mai sus pe toata durata contractului/relatiei comerciale sau pe o durata de 10 ani (care este mai lunga), daca legea nu dispune altfel. Dupa aceasta perioada, il voi informa (in scris) pe Operator daca poate continua sa pastreze si sa prelucreze datele mele personale sau nu, cerandu-i sa actioneze in consecinta pozitiv (continuarea procesarii)/negativ (retragerea consimtamantului).

De asemenea, il voi notifica pe Operator daca voi decide retragerea consimtamantului de prelucrare a datelor personale inainte de exipirarea duratei mai sus mentionate.

Inteleg ca retragerea consimtamantului opereaza pentru viitor, de la data notificarii scrise adresate Operatorului si poate fi insotita de notificarea specifica de a fi uitat, in cazul in care decid ca nu voi mai cumpara produse si servicii de la SEO Marketing Solutions SRL sau ca nu voi mai intra in alte relatii comerciale cu aceasta.

Daca voi omite sa informez pe Operator despre retragerea consimtamantului, sunt de acord ca Operatorul sa continue prelucrarea datelor mele personale pana la trimiterea informarii/notificarii.

Destinatarii datelor cu caracter personal. Intentia de transfer a datelor personale

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:

(i) Operatorul

 • pentru incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul);
 • pentru indeplinirea unei obligatii legale a operatorului;
 • in scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei terte parti;
 • pentru informatii specifice/oferte de noi produse/promotii, oferte speciale/invitatii la evenimentele organizate de companie/servicii – prin intermediul e-mail-ului sau prin intermediul curieratului sau postei

Inteleg ca am dreptul sa imi exprim sau nu consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale, inclusiv in scopuri de marketing fara consecinte negative legate de executarea relatiei comerciale cu Operatorul. De asemenea, inteleg ca si in ipoteza in care mi-am exprimat consmitamantul, pot modifica aceasta optiune oricand ulterior, cu informarea corespunzatoare a Operatorului.

(ii) Partenerii operatorului

 • direct implicati in derularea relatiei comerciale;
 • institutii si autoritati publice;
 • parteneri implicati in respectarea obligatiilor legale si de satisfacere a interesului legitim de catre Operator;

In aceasta situatie, Operatorul trebuie sa notifice pe partenerii sai despre cea din urma decizie a mea privind prelucrarea datelor personale.
Inteleg ca Operatorul nu intentioneaza sa transfere datele mele personale catre terte-parti, altele decat cele mentionate mai inainte si cu care am fost de acord in mod expres.

Alte drepturi ale clientului/partenerului cu privire la datele personale

Am fost informat de Operator ca am dreptul:

 • de a fi informat despre si de a avea acces la datele mele personale prelucrate de Operator sau transferate catre Destinatarii mentionati mai sus;
 • de a modifica, corecta, actualiza datele personale;
 • de a fi sterse datele personale din evidenta sa (dreptul de a fi uitat), de a retrage consimtamantul pentru prelucrari viitoare;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a depune plangeri la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor Personale din Romania cu privire la procesarea datelor mele personale.

* * *
Confirm ca am citit cu atentie acest formular si am inteles ce date personale sunt prelucrate, in ce scopuri si catre cine vor fi disponibile aceste date.

Am fost informat despre drepturile mele privind datele personale prelucrate, in special despre dreptul de retragere a consimtamantului, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a fi uitat.

Semnez acest formular in cunostinta de cauza despre efectele sale conform Regulamentului General cu privire la Protectia Datelor nr. 679/2016. Atest si confirm datele completate.